Ponad 60-letnia historia zespołu

  

Logo Orkiestra Dęta ZSE w Opolu Jest najstarszą i jedną z nielicznych tego typu orkiestr szkolnictwa średniego - technicznego w regionie. Jej pierwszym dyrygentem i organizatorem był Władysław Pollak, który w 1950 roku rozpoczął nabór i pierwsze próby Orkiestry Szkolnej w Państwowej Szkole Przemysłowej. Debiut orkiestry odbył się 3 marca 1951 roku. Wówczas skład złożony był z muzyków grających na instrumentach smyczkowych i szarpanych oraz dętych. W kronikach Państwowej Szkoły Przemysłowej, Technikum Cementowego i Technikum Mechaniczno - Elektrycznego w Opolu, których to szkół następcą jest Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu zachowało się wiele wpisów świadczących o aktywnej działalności zespołu i roli Władysława Pollaka, który propagował kulturę muzyczną w szkole i poza jej murami. Udokumentowana działalność orkiestry sięga 1962 roku.

W latach 1972 - 1980 orkiestra ponownie zagościła w progach Szkoły. Zespół prowadził Jan Walasek.

W 1981 roku nauczyciel historii a z zamiłowania muzyk Stanisław Daszkiewicz ponownie reaktywował zespół. Dzięki jego staraniom udało się pozyskać wiele instrumentów dętych oraz nuty dla orkiestry, która przede wszystkim wykonywała utwory marszowe i okolicznościowe uświetniając imprezy szkolne. Skład był stopniowo rozbudowywany, oparty na sekcji instrumentów dętych. Z czasem zespół zaczął prowadzić ożywioną działalność koncertową.

folder Orkiestra Dęta ZSE w Opolu Od września 2000 roku orkiestrę prowadzi Przemysław Ślusarczyk - kompozytor, dyrygent, manager kultury. Nowy dyrygent zmienił radykalnie sposób pracy, promocji oraz wizerunek zespołu (projektując m.in. logo, foldery reklamowe). Włączył nowe gatunki muzyczne do repertuaru: opracowania muzyki poważnej, standardy jazzowe oraz improwizację. Repertuar orkiestry obejmuje szerokie spektrum gatunków muzycznych od marszów, standardów jazzowych poprzez muzykę taneczną, pop, opracowania muzyki poważnej i improwizację. W wyniku zmian od września 2001 roku zespół przyjął obecną nazwę.

Od 2000 roku orkiestra regularnie koncertuje na terenie miasta Opola i w kraju w ramach autorskich cyklów: „Muzyczne impresje”, „Z orkiestrą po zamkach i pałacach” oraz w nowatorskich formatach: „Opolski Ekspres Dęty” i „Z orkiestrą po Odrze”. Te trzy ostatnie imprezy zostały nagrodzone wyróżnieniem - Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2013. W 2020 roku "Opolski Ekspres Dęty" otrzymał nagrodę "Opolska Marka 2019" w kategorii 'promocja regionu'.

W 1996 roku  zespół otrzymał II nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, w 2003 Nagrodę Specjalną w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych "Muzyka 2003", a w 2004 II nagrodę (I nie przyznano) na I Miejskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych "Synkopa 2004". W 2010 roku zespół otrzymał II nagrodę w XVIII Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej - Leśnica 2010 w Lichyni.

Orkiestra działa w strukturze Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, w ramach zajęć dodatkowych (koła zainteresowań). Działalność orkiestry ma na celu edukację artystyczną, jest niekomercyjna.

 

Sylwetki minionych dyrygentów:

Władysław Pollak (1903-1995) - założyciel orkiestry i jej dyrygent. Urodził się w Stanisławowie (obecnie Ukraina). W 1925 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Stanisławowie.  Pracę zawodową rozpoczął w Dolinie. Do roku 1939 pracował w wielu szkołach w tym mieście. Pracując zawodowo ukończył w 1934 roku Konserwatorium Muzyczne we Lwowie w klasie skrzypiec. W czasie pracy w Dolinie zorganizował Towarzystwo Muzyczne im. F. Chopina. Prowadził tam jako dyrygent dwa chóry: męski i mieszany. Uczył gry na skrzypcach. Grał także w orkiestrze symfonicznej i kameralnej. Był żołnierzem kampanii wrześniowej. W czasie okupacji prowadził w Dolinie tajne nauczanie. W 1945 roku przybywa na teren województwa wrocławskiego. Od 1947 pracuje ponownie pracuje w szkolnictwie jako nauczyciel w Publicznej Szkole Zawodowej w Oławie. W latach 1950 - 1970 jest związany z wieloma placówkami edukacyjnymi w Opolu m.in.: z Państwową Szkołą Przemysłową, Technikum Cementowym, Technikum Mechaniczno - Elektrycznym, Zespole Szkół Zawodowych. Tworzy I skład Orkiestry Szkolnej. W opolskich szkołach zawodowych był organizatorem i kierownikiem szkolnych zespołów muzycznych i chóralnych. Z tymi zespołami koncertował wielokrotnie na terenie województwa opolskiego na wielu uroczystościach. Organizator wiejskich ognisk muzycznych w Chróścicach, Komprachcicach, Turawie, Malinie, Tarnowie Opolskim, Prószkowie, Łubnianach. Był wielokrotnie odznaczony i nagradzany.

Dodatkowe materiały na temat twórcy pierwszego składu znajdziecie Państwo [tutaj]

 

Jan Walasek (1921-2010) – opiekun zespołu. Urodził się w Zagórzu. W 1967 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Opolu w klasie skrzypiec. W latach 1962-1964 był słuchaczem Ludowego Instytutu Muzycznego w Łodzi zdobywając uprawnienia do pracy w amatorskim ruchu artystycznym w charakterze instruktora muzyki. W Zespole Szkół Elektrycznych pracował jako nauczyciel muzyki jednocześnie prowadząc szkolną orkiestrę w latach 1972 – 1980.

 

Stanisław Daszkiewicz (1938-2000) - opiekun / dyrygent orkiestry. Urodził się w Skałacie (obecnie Ukraina). Po zakończeniu studiów z zakresu historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecny Uniwersytet Opolski) rozpoczął swoją pierwszą pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu. Pracował także w Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu i Chmielowicach. Od 1974 roku do 2000 (z przerwą w latach 1980-1981) związany był z Zespołem Szkół Elektrycznych w Opolu. W latach 1986 - 1990 pełnił także funkcję Dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego nr 2 w Opolu. Był zasłużonym działaczem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Opolu, długoletnim Prezesem Ogniska TKKF "Chabry" i Komendantem Sztabu Szkolnego OHP przy ZSE w Opolu. Laureat nagrody Ministra Kultury i Sztuki. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczony.