Po Jubileuszu 60-lecia Orkiestry otrzymałem od Pana Adama Bielawskiego (za co serdecznie dziękuję!) dwa listy z materiałami oraz informacjami dotyczącymi pierwszego dyrygenta i twórcy orkiestry szkolnej - Władysława Pollaka. Poniżej prezentujemy te materiały jako uzupełnienie historii orkiestry. Dwa unikatowe zdjęcia oraz reprodukcję dokumentu wojskowego. Dziadek Pana Adama i jego brat przez wiele lat przyjaźnili się ze sobą.

Oryginał pierwszego zdjęcia z 1935 roku opatrzony jest na rewersie podpisem: "Dostałem od Pana Polaka Władysława dnia 1 czerwca 1935 r. Pamiątka szkolnych kolegów kl. III, Władysława Polaka i mnie. W Dolinie 1 VI, ul. Podzapust, Kosztowało 30 gr". Zdjęcie a właściwie kopia, posiadał dziadek Pana Adama z oryginału brata Józefa. Co ciekawe brat dziadka, po wojnie ukończył szkołę elektryczną (prawdopodobnie w Bystrzycy Kłodzkiej) i potem uczył w szkole zawodowej w Legnicy. Drugie zdjęcie należało do dziadka Jana i na przedstawia nauczycieli z Doliny w tym Władysława Pollaka (w muszce).

 

 

Twórca pierwszego składu orkiestrowego urodził się w Stanisławowie 23 czerwca 1903 r. Był synem Karola i Marii Kalwasów. Większość życia zawodowego spędził w Dolinie. Uczył w Powszechnej Szkole Męskiej w Dolinie (obecna Ukraina) gdzie był nauczycielem i wychowawcą. W 1933 roku ożenił się ze Stefanią Kadobiańską - nauczycielką. W 1935 roku urodził się syn Janusz. Późniejszy czas pracy po wojnie, w tym w Opolu został opisany w dziale "historia orkiestry" (sylwetki dyrygentów). Władysław Pollak ostatnie lata życia spędził w opolskim Domu Kombatanta. Miał tam kontakt z dziadkiem Pana Adama Bielawskiego, który mieszkał we Wrocławiu. Zmarł 15 lutego 1995 r. Pochowany został na cmentarzu komunalnym Opolu - Półwsi.

Trzecia reprodukcja pochodzi z Centralnego Archiwum w Warszawie. Władysław Pollak był podporucznikiem rezerwy 6 pułku Strzelców Podhalańskich. Wspominający dyrygenta Pan August Jaguszewski potwierdził, że Władysław Pollak jako oficer rezerwy był zaangażowany w działalność AK w Dolinie w czasie okupacji podczas II wojny światowej.

opracowanie: Przemysław Ślusarczyk